WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Telen/kweken/verkopen/vervoeren van softdrugs

Maximale straf (wettekst)
Art. 11 lid 1 Opiumwet
"Hij die handelt in strijd met een in artikel 3 gegeven verbod, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie."

Art. 11 lid 2 Opiumwet
"Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder B, C, of D gegeven verbod, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van de vierde categorie." (bij grote hoeveelheid: ten hoogste 6 jaren of een geldboete van de vijfde categorie)

Art. 3 onder B Opiumwet
"Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II (softdrugs) danwel aangewezen door de minister te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren"

Welke straf legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?
Hennepkwekerij:

hennepkwekerij
Voor de overige delicten die onder deze bepaling vallen, bestaan geen LOVS-richtlijnen.

Voorbeelden uit de rechtspraak