WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Curatele en bewind

Als een persoon niet goed (meer) zorg kan dragen voor zijn eigen belangen, kan het wenselijk zijn dat zijn er een curator of bewindvoerder wordt aangesteld om zijn belangen te behartigen.

Onderbewindstelling
Iemand die niet goed zijn eigen financiën kan regelen, kan een bewindvoerder opgelegd krijgen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om mensen met een verstandelijke beperking, verslaving of spilzucht.

Curatele
Een persoon die niet goed zijn eigen financiële en persoonlijke zaken kan regelen, is gebaat bij een curator die zijn zaken regelt. Curatele biedt nog meer bescherming dan onderbewindstelling.

Wie kan om onderbewindstelling of curatele verzoeken?
Iedere belanghebbende kan verzoeken om instelling van curatele of onderbewindstelling. Dan gaat het om de persoon zelf, of bijvoorbeeld een familielid. Ook kan door belanghebbenden worden verzocht om beëindiging van bewind of curatele, of om toewijzing van een andere curator. Het wijzigen van een bewindvoerder of curator is mogelijk indien sprake is van het niet goed behartigen van de belangen door de curator of bewindvoerder.