WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Doodslag

Maximumstraf (wettekst)

Artikel 287 Wetboek van Strafrecht: Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Onder omstandigheden (Artikel 288 Wetboek van Strafrecht): Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Als doodslag met een vooropgezet plan (voorbedachte raad) wordt uitgevoerd, is het moord.

Wat legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?

Er zijn geen richtlijnen. Het betreft immers een zeer zwaar delict dat maatwerk vraagt.

Voorbeelden uit de rechtspraak