WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Dood door schuld

Maximale straf (wettekst)

"1.Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2.Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

Welke straf legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?

Voor dit delict bestaan geen richtlijnen, aangezien het een ingrijpend delict betreft dat maatwerk vergt.

Voorbeelden uit de rechtspraak