WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten: alleen bij concreet belang werkgever

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bevat een belangrijke wijziging ten aanzien van het concurrentiebeding. Waar dit voorheen standaard in alle (ook tijdelijke) arbeidsovereenkomsten kon worden opgenomen, is dit nu heel anders. Uitgangspunt is dat voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten in principe geen concurrentiebeding kan worden afgesproken. Als dat wel gebeurt, moet er sprake zijn van “zware bedrijfsbelangen” aan de zijde van de werkgever. Ook moet dit uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn opgenomen, zodat de werknemer duidelijk is om welke belangen het gaat. Er is dus sprake van een “motiveringsplicht” in de arbeidsovereenkomst.

De werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt zwaar beperkt door een concurrentiebeding, terwijl hij nauwelijks zekerheid heeft vanwege het tijdelijke dienstverband. De WWZ beoogt dit in evenwicht te brengen. Er kan echter nog wel degelijk een concurrentiebeding worden opgenomen in de tijdelijk arbeidsovereenkomst.

De vraag is echter hoe dit zware belang in de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen. Kan er worden gewerkt met een standaard concurrentiebeding dat de zware belangen van de werkgever beschrijft? De rechtspraak is hierover nog niet eenduidig.

Kantonrechter Amsterdam: motivering “te algemeen”
De kantonrechter in Amsterdam vond een beding waarbij was omschreven dat de werknemer toegang had tot “belangrijke informatie” waaronder prijzen en marges, onvoldoende. Het beding had volgens de kantonrechter een te algemene strekking en was te weinig op de functie en de persoon van de werknemer toegesneden. Ook is “belangrijke informatie” te weinig concreet. Bovendien kijkt de rechter ook naar de vraag of de bedrijfsbelangen dermate zwaarwegend zijn, dat het concurrentiebeding in dit geval mag.

Het feit dat de werkgever op de zitting bij de kantonrechter alsnog een motivering gaf van haar zwaarwegende bedrijfsbelangen, kon haar niet baten: deze dienen in de arbeidsovereenkomst te zijn opgenomen.

Deze laatste uitspraak leert dat het verstandig is als werkgever in iedere tijdelijke arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding moet worden opgenomen, aandacht te besteden aan de zware belangen van de werkgever.

Kantonrechter Arnhem: voldoende motivering
De kantonrechter te Arnhem vond in een andere uitspraak de motivering van de werkgever voldoende. In de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat de werknemer kennis zou nemen van prijslijsten, klantgegevens, werkwijze, etcetera, en dit concurrenten in de regio zou kunnen helpen bij indiensttreding van de werknemer.

Dit is vrij in het algemeen het belang dat wordt beschermd met een concurrentiebeding. De rechter vond het zwaarwegend belang echter voldoende specifiek en onderbouwd.

Conclusie
De hierboven besproken uitspraken maken duidelijk dat er een grijs gebied is. De wet schrijft niet voor wat precies een zwaarwegend bedrijfsbelang is, en hoe specifiek dit moet worden opgenomen in de motivering bij een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Raadzaam is dus om deze motivering in elk individueel geval zo specifiek en concreet mogelijk op te nemen in de overeenkomst en niet te werken met een standaard model. De rechter zal immers toetsen: waarom is juist bij deze functie en bij deze werkgever een concurrentiebeding gerechtvaardigd?

Vragen naar aanleiding van deze blog? Neem vrijblijvend contact op.