WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Bezit harddrugs

Maximale straf (wettekst)
Art. 10 lid 1 Opiumwet
"Hij die handelt in strijd een in artikel 2 gegeven verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of een geldboete van de vierde categorie."

Art. 10 lid 3 Opiumwet
"Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2 onder C gegeven verbod wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren of een geldboete van de vijfde categorie."

Art. 2 onder C Opiumwet
"Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I (harddrugs) danwel aangewezen door de minister aanwezig te hebben."

Welke straf legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?

Er bestaan voor dit delict geen LOVS-richtlijnen.

Voorbeelden uit de rechtspraak